Jdi na obsah Jdi na menu
 


první pomoc

Nikdy nenechávejte dítě samotné!
Kuchyň je místo, kde dítěti hrozí velká nebezpečí.Dítě může snadno stáhnout ubrus a vylít na sebe horkou kávu, kterou jste si tam postavili.Pozor na horké plotýnky vařiče, konvici, žehličku.
Čisticí, mycí prostředky ukládejte mimo dosah dítěte.Stejně tak léky. Drobné předměty, které by mohlo spolknout, nebo ostré, o které by se mohlo poranit, nenechávejte nikdy v jeho blízkosti.
Když se dítě učí chodit, odstraňte pokud možno všechny zbytečné a nebezpečné překážky z jeho dosahu. Je- li v bytě schodiště, je vhodné ho zabezpečit tak, aby na něj dítě nemohlo. Pozor na některé pokojové rostliny. Některé jako např. diffenbachie, bývají jedovaté.
Nenechávejte dítě ani na okamžik samotné ve vaně a než dáte dítě do vody, zkontrolujte, zda má lázeň odpovídající teplotu.
Nikdy nenechávejte dítě samotné v blízkosti bazénu nebo vodní nádrže, nespoléhejte na různé plavecké pomůcky, které by měly ve vodě dítě nadnášet.
Kojenci do 12 měsíců nedávejte do postýlky polštář ani velkou přikrývku. Kojenec by se mohl udusit. Hračky v postýlce by neměly mít provázek. Odstraňte z dosahu dítěte plastikové sáčky.
Venku, na zahradě nenechávejte dítě samotné.Nástrah je tam celá řada, od květin a keřů přes terénní překážky, bazén nebo nádrž s vodou, až po různé nářadí a chemikálie.
Při sportování dbejte na to, aby dítě mělo ochranné pomůcky, jako jsou cyklistická helma, chrániče kolen a loktů a samozřejmě i helma při jízdě na kolečkových bruslích a skateboardu.
Při jízdě autem musí být dítě vždy správně upoutáno v autosedačce! Autosedačka musí odpovídat věku dítěte.
Největší nebezpečí úrazu nastává, když je dítě unavené.První pomoc u dětí


První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky ohrožení a postižení.
 

ABC Resuscitace dětí
A.Zajištění průchodnosti dýchacích cest
- Dítě přemístěte do bezpečí na nejkratší možnou vzdálenost, šetrně a s minimálními změnami polohy, aby se nezhoršilo jeho zranění. Zkontrolujte přítomnost vědomí hlasitou výzvou a jemným poklepem např. na chodidlo
- S kojenci a dětmi s podezřením na poranění krční páteře by se nemělo nijak třepat za účelem zjištění vědomí. Stačí důrazný dotaz, hlasité oslovení a sledování reakce.
- Pokud dítě na podnět reaguje, pohybuje se, ponechte ho v poloze, ve které jste ho nalezli, nepřemisťujte ho, pokud mu tam nehrozí nebezpečí. Můžete šetrně ošetřit zranění, jako je krvácení a přivolejte lékařskou pomoc.
- Pokud dítě na podnět nereaguje uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti: Jestliže je to v původní poloze možné, položte dítěti ruku na čelo a lehce a plynule mu zakloňte šíji. Současně přiloženými špičkami prstů druhé ruky pod jeho bradou ji podzvedněte, aby se uvolnily dýchací cesty. Když v poloze ve které jsme dítě nalezli, není možné provést uvolnění dýchacích cest, musíme dítě šetrně uložit na záda. Poté provedeme týž popsaný manévr se záklonem hlavy a podzvednutím brady.
- Při podezření na poranění krční páteře, šíje a krku hlavu nezaklánějte. Dýchací cesty uvolníte, jen předsunutím dolní čelisti. Položíte oba ukazováky podél obou stran hlavy dítěte za jeho dolní čelist a tu citlivě vysunete dopředu.
- Je- li překážka v dýchacích cestách je třeba dýchací cesty vyčistit:
Pokud je cizí těleso v dutině ústní, ( zvratky, krev ) dítěti otevřeme ústa a ústní dutinu vyčistíme prsty ( obalenými mikroténovým sáčkem ).
Pokud cizí těleso uvízlo hlouběji, několikrát dítě udeříme hranou dlaně mezi lopatky. U malých dětí několika prsty.

B.Zajištění dýchání
   - Udržujte dýchací cesty volné a sledujte, zda je dýchání dítěte vidět nebo slyšet a cítit
   - Sledujte dýchání alespoň 10 minut.
   - Pokud dítě dýchá, uložte jej do stabilizované polohy na boku a kontrolujte v pravidelných     intervalech jeho dýchání.
   - Pokud dítě nedýchá, odstraňte opatrně všechny překážky v dýchacích cestách.
    - Prodýchněte dítě umělými vdechy, až 5x tak, aby se hrudník dvakrát viditelně při vdechu zvedl a pak klesl ( tzn. , aby 2 vdechy byly účinné )

Umělé dýchání u kojence:
Zkontrolujeme, zda jsou uvolněny dýchací cesty. Zda je hlavička mírně zakloněna a čelist předsunuta.
Nadechneme se a sevřeme svými rty ústa i nos kojence.
Vdechujeme vzduch pomalu , během1- 1,5 sekundy současně do nosu i úst dítěte. Sledujeme přitom zvedání hrudníku.
Udržujeme hlavičku mírně zakloněnou s předsunutou čelistí, a svá ústa oddálena. Sledujeme, zda hrudník opět klesá.
Celý cyklus opakujeme až 5x, abychom dosáhli nejméně dvou účinných umělých vdechů, kdy se hrudník zvedá a klesá jako při dostatečném spontánním dýchání.
Pokud nejsou umělé vdechy dostatečně účinné, může být příčinou neprůchodnost dýchacích cest. ( viz zajištění průchodnosti dýchacích cest )

Umělé dýchání u dítěte:
Hlavu má dítě v záklonu a dolní čelist mírně předsunutou.
Palcem a ukazovákem ruky, kterou máme položenou na čele dítěte, mu stiskneme nos.
Lehce otevřeme ústa, čelist necháme předsunutou. Nadechneme se a přiložíme rty těsně na ústa dítěte. Pozvolna vdechujeme vzduch ze svých úst do plic dítěte, během 1- 1,5 sekundy a pozorujeme, zda se přitom dítěti zvedá hrudník.
Udržujeme hlavičku mírně zakloněnou s předsunutou čelistí, a svá ústa oddálena. Sledujeme, zda hrudník opět klesá.
Celý cyklus opakujeme až 5x, abychom dosáhli nejméně dvou účinných umělých vdechů, kdy se hrudník zvedá a klesá jako při dostatečném spontánním dýchání.
Pokud nejsou umělé vdechy dostatečně účinné, může být příčinou neprůchodnost dýchacích cest. ( viz zajištění průchodnosti dýchacích cest )


C.Zajištění krevního oběhu
- Hodnotíme každý pohyb, kašel, normální dýchání, v době do10 sekund.
- Pokud jsou přítomny známky krevního oběhu, pokračujeme s umělým dýcháním do doby, než začne dítě samo dýchat.
- Dítě v bezvědomí uložíme do stabilizované polohy na boku.
- Dítě pravidelně kontrolujeme, až do příjezdu záchranné služby.
- Pokud nejsou přítomny známky krevního oběhu, zahájíme nepřímou srdeční masáž stlačováním hrudníku, které kombinujeme s umělým dýcháním.
 
Nepřímá srdeční masáž s umělým dýcháním u kojence:
Nahmatáme hrudní kost dítěte a položíme špičky dvou prstů na šířku prstu pod pomyslnou čáru mezi jeho prsními bradavkami.
Špičkami obou prstů stlačujeme hrudní kost do hloubky třetiny až poloviny hrudníku.
Uvolníme tlak a znovu stlačujeme s frekvencí 100x za minutu.
Po 5 stlačeních hrudníku mírně zakloníme hlavičku, zvedneme bradu a provedeme jeden účinný umělý vdech.
Následuje ihned dalších 5 stlačení hrudníku, přičemž je možné opatrně držet jednou rukou hlavičku kojence tak, abychom udrželi volné dýchací cesty, a druhou rukou provádět stlačení hrudníku. Tím se zkrátí doba mezi jednotlivými úkony a resuscitace kojence může být účinnější.
Pokračujeme v resuscitaci, poměr stlačení hrudníku / umělý vdech – 5:1, dokud dítě samo nedýchá nebo do příjezdu záchranné služby.

Tabulka kardiopulmocerebrální resuscitace v závislosti na věku:

 
stáří    poměr    stisků (min)    hloubka    vdechů (min)    vdech (ml)    technika      
novorozenci    3:1    120    1/3    30    20-35    2 prsty      
kojenci    5:1    100    1/3-1/2    20    40-100    2 prsty      
děti    5:1    100    1/3-1/2    20    150-500    hrana dlaně jedné ruky      
dospělí    15:2    100    4-5    12    700-1000    oběma rukama    Dítě, které začalo samo dýchat, ale zůstává v bezvědomí, uložíme do stabilizované polohy.Ta zabraňuje zapadnutí jazyka a neprůchodnosti dýchacích cest. Snižuje nebezpečí vdechnutí zvratků.

Stabilizovaná poloha

poloha na boku, aby tekutina z úst mohla volně vytékat.Jedna nebo obě dolní končetiny pokrčeny v kolenou, vrchní ruka hřbetem pod ústy, hlava v záklonu, dolní paže zapažena. Dýchací cesty musí být při této poloze pro zachránce dobře dostupné a snadno kontrolovatelné.

Tonutí
Vytáhněte tonoucího co nejrychleji z vody.
Držte dítěti hlavu níže než hrudník, aby se snížilo riziko vdechnutí zvratků.
Uložte dítě na záda, zjistěte, zda dýchá. Pokud ne, postupujte podle pokynů k resuscitaci ( ABC Resuscitace dětí )
Jakmile dítě začne samo dýchat, svlečte mu mokré oblečení a přikryjte ho suchou dekou.
Uložte jej ve stabilizované poloze a sledujte do příjezdu záchranné služby.
Dušení
Odstraňte vše, co brání dítěti v dýchání.
Uvolněte mu dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady nebo předsunutím dolní čelisti.
Po dobu 10 sekund sledujte, zda dítě dýchá.
Pokud nedýchá, postupujte podle pokynů k resuscitaci.
Pokud dýchá, uložte jej do stabilizované polohy a sledujte až do příjezdu záchranné služby.

Otravy
Je-li dítě v bezvědomí, zkontrolujte, zda dýchá.Pokud nedýchá, začněte s umělým dýcháním podle pokynů k resuscitaci.
Dítě uložte do stabilizované polohy. Jestliže zvrací, zajistěte vzorek zvratků na rozbor.
Zajistěte také zbylou toxickou látku, která otravu způsobila.
Při požití saponátů, kyselin, louhů a těkavých látek, jako např. benzínu, nevyvolávejte zvracení.
Nikdy se nepokoušejte požitou látku zneutralizovat. Tepelná reakce by prohloubila již vzniklé poškození.
Dutinu ústní vypláchněte tekoucí vodou.
Okamžité vypití většího množství mléka nebo vody po požití kyseliny nebo louhu může částečně snížit riziko poleptání jícnu, ale protože k poleptání dochází již v prvních okamžicích po požití, opatření se často míjí účinkem. Proto nemusíte dávat pít nic, pokud se toho postižený nedožaduje. Mléko nemusí být vždy vhodné. Některým jedovatým látkám usnadňuje vstřebání do těla.
Podání 3 až 10 tablet rozdrceného živočišného uhlí ve vodě, má nezastupitelný význam zejména u otrav léky, houbami, rostlinami. V zásadě může pomoci u každé otravy, vyjma poleptání sliznice jícnu a dutiny ústní kyselinou nebo louhem.
Nepodávejte nápoje s bublinkami.
Zkontrolujte také, zda kromě dutiny ústní není poleptána kůže nebo oko. Pokud ano, omývejte postižené místo 15-20 minut tekoucí vlažnou vodou.
Ihned volejte lékaře.

Astmatický záchvat
Příznaky:

Hvízdavé dýchání, přerušované, výraznější při výdechu.Kašel, převážně suchý. Pocit tísně, sevřenosti hrudníku. Krátký dech. Promodrání obličeje a rtů.
Pomoc:
Dítě posaďte,snažte se zachovat klid.
Užívá-li dítě inhalační léčbu podávanou inhalačním nástavcem, ihned podejte
předepsanou dávku.
Má-li dítě první záchvat v životě nebo je-li inhalace léků neúčinná, volejte záchrannou službu.

Křeče při horečce
Příznaky:

Dítě je zarudlé, opocené, překrvené v obličeji a na krku, má horké čelo, horečku nad 38°C. Tělo je napjaté až prohnuté do oblouku. Dítě má dlaně sevřeny v pěst, může být přítomen třes a záškuby končetiny, oči jsou stočeny v sloup nebo má dítě nepřítomný pohled.Chvíli zadržuje dech, nereaguje. Pak je promodralé v obličeji.

Křečím při horečce předcházíme včasným podáváním léků, které snižují horečku.Provádíme studený zábal.

Epileptický záchvat
Příznaky:

Ztráta vědomí, sevření úst, ztuhlost, následovaná rytmickými záškuby končetin, dítě se může pomočit nebo pokálet, může mít pokousaný jazyk, během záchvatu může přestat dýchat, po záchvatu upadá do hlubokého spánku.
Pomoc:
Položte dítě na zem, pokud možno na měkkou podložku.
Dbejte na to, aby se při záchvatu neporanilo.
Odstraňte z jeho dosahu ostré a nebezpečné předměty.
Obložte mu hlavu z obou stran, např. ručníkem.
Pokud se dítě pro epilepsii již léčí, vymáčkněte do zadečku tubu obsahující lék proti křečím, v množství, které předepsal neurolog.
Když je dítě při křečích rozpálené, vysvlečte jej a můžete ho osprchovat vlažnou vodou.
Odezní-li křeče, uložte dítě do stabilizované polohy, přikryjte dekou a zajistěte mu dostatek čerstvého vzduchu. Jestliže usne, nebuďte jej, ale sledujte dýchání.
Při poruše dýchání postupujte podle pokynů k resuscitaci.
Volejte záchrannou službu, zejména, má-li dítě záchvat poprvé v životě, trvá-li záchvat déle než 3 minuty nebo opakují –li se záchvaty v rychlém sledu za sebou.

Krvácení
Silné krvácení z rány se snažte zastavit všemi dostupnými prostředky (tlakový obvaz, podvázání končetiny, přitlačení rukou )
Dítě položte na záda tak, aby mělo nohy ve vyvýšené poloze. Předcházíte tím rozvoji šoku.
Když je poraněná ruka nebo noha, držte ji ve vyvýšené poloze, aby se zmenšilo množství krve, které do ní proudí.
Přivolejte lékařskou pomoc.
 
Krvácení z nosu
Nakloňte dítě nad umyvadlo a stiskněte mu pevně nosní dírky k sobě po dobu asi 10 minut.
Dejte mu studený hadřík na zátylek.
Po zastavení krvácení nesmí dítě pokud možno asi 3 hodiny smrkat, aby se krvácení z novu nespustilo.
Nedaří-li se krvácení zastavit, tvá-li déle než 30 minut, nebo krvácení z nosu následovalo po silném úderu do hlavy a z nosu vytéká vodnatá, zakrvavělá tekutina, volejte záchrannou službu.

Zlomeniny
Sundejte šetrně dítěti vše, co by mohlo škrtit otékající končetinu.
S poraněnou končetinou příliš nehýbejte, podložte ji a zafixujte v poloze, která je pro dítě nejpohodlnější a nejméně bolestivá.
Dítě odvezte na chirurgickou ambulanci nebo zavolejte záchrannou službu.
Úraz elektrickým proudem
Přerušte kontakt mezi postiženým a elektrickým vodičem tak, abyste sami nebyli proudem zasaženi, pomocí dřevěné nebo jiné nevodivé tyče. Stoupněte si při tom na izolační podložku ( gumová rohož, kniha, … )
Zjistěte, zda postižený dýchá. Pokud ne postupujte podle základních pokynů k resuscitaci.
V místě vniknutí elektrického proudu do těla se mohou tvořit hluboké spáleniny. Vyhledejte proto vždy lékařské ošetření.

Popáleniny, opařeniny
Má-li dítě oblečení prosáklé vařící vodou, tukem nebo žíravinou, rychle ho šetrně vysvlečte tak, aby se oblečení nedotklo zdravé kůže jinde na těle.
Popáleninu ihned rychle a krátce ochlaďte proudem studené vody.
Je-li to možné, sterilně ji zakryjte a dítě odvezte ihned k lékaři.
U dítěte může dojít k rozvoji šoku, proto jej neustále sledujte. Udržujte v teple, aby neprochladlo. Při ztrátě vědomí postupujte podle pokynů k resuscitaci.

Úžeh a Úpal
Příznaky:
Únava, bledost, slabost, malátnost, pocit na zvracení, bolest hlavy, rychlé povrchní dýchání, rychlý puls. Trvá-li stav déle, objevují se svalové křeče a vysoká teplota.

Pomoc:
Uložte dítě do stínu, uvolněte mu oděv.
Podložte nohy, aby byly výš než zbytek těla.
Podávejte mu chladné tekutiny s přídavkem kuchyňské soli.
Trvá-li stav déle, dítě má vysokou teplotu, křeče, poruchu vědomí. Postupujte podle pokynů k resuscitaci a volejte záchrannou službu.
Při mírnějších známkách postižení slunečními paprsky, postačuje:
Uložit dítě do chladnější, stinné místnosti.
Podat mu studené tekutiny.
Zarudlou kůži ošetřit mlékem po opalování.
Dítě nevystavovat slunci následujících 48 hodin.

Omrzliny
Jsou tuhá, bledá, nebolestivá místa na kůži, která byla v mrazu špatně kryta před prochladnutím. Po zahřátí zčervenají a bolí.
Chraňte dítěti omrzliny před dalším prochladnutím nebo je ohřívejte dotykem s ostatním tělem.
Neohřívejte je třením nebo rychle přímým teplem.
Podávejte dítěti horké nápoje a veďte jej k rozcvičování ( pro zahřátí ) postižených částí těla.
Vyhledejte lékařské ošetření.
 
Spolknutí cizího tělesa
Nenechávejte v dosahu dítěte předměty, které by mohlo spolknout a které by mu tím mohly ublížit.
Poraďte se s lékařem na postupu. Většina cizích těles projde zažívacím traktem a vyloučí se ze střev za 3 až 10 dnů. Lékař sleduje průběh cizího tělesa zažívacím traktem. Pokud cizí těleso uvízlo v jícnu nebo se postup zastavil v žaludku, lze ho vyjmout endoskopicky.
Vdechnutí cizího tělesa

Příznaky:
Záchvat kašle, dušení

Pomoc:
Snažit se dostat předmět rychle z dýchacích cest a obnovit dýchání. Pokud dítě samo dýchá, je při vědomí, vyzveme ho ke kašli a teprve když snaha o vykašlání nestačí a dítě má poruchy dýchání, zahájíme aktivní postup.

Pomoc u kojence:
Uchopte dítě za kotníky nebo si ho položte hrudí a břichem na své předloktí, mějte ho prostě v poloze na bříšku s hlavou níže, než je jeho hrudník.
Udeřte ho 5x prudce do středu zad mezi lopatkami.
Zkontrolujte dutinu ústní. Předmět, který v ústech dítěte nevidíte, nehledejte prsty. Cizí těleso by se mohlo posunout hlouběji do dýchacích cest nebo bychom mohli poranit dutinu ústní. Pokud údery do zad cizí těleso neuvolnily, pokračujte stlačováním hrudníku.
Dítě obraťte a položte na záda, znovu tak, aby hlava byla níže než hrudník.
Stlačte dvěma prsty 5x hrudní kost v její dolní části.
Zkontrolujte dutinu ústní. Pečlivě odstraňte všechna viditelná cizí tělesa.
Uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady nebo předsunutím dolní čelisti. Zkontrolujte, zda dítě dýchá.
Pokud dítě dýchá, položte ho na bok, podepřete pokrývkou za zády, aby byla poloha stabilní. Volejte záchrannou službu.
Když dítě nedýchá, zkuste 5 umělých vdechů, z nichž alespoň dva budou účinné a povedou ke zvednutí a poklesu hrudníku. Volejte záchrannou službu.
Zůstávají-li dýchací cesty pro překážku dále neprůchodné opakujte celý cyklus ( 5x úder mezi lopatky, 5x stlačení hrudní kosti, kontrola dechu ) a případně pokračujte v resuscitaci až do příjezdu záchranné služby.
Pomoc u většího dítěte:
Postup zůstává v zásadě stejný jako u kojence, přidává se stlačení nadbřišku.
Dítě je v poloze na břiše, s hlavou níž, než má hrudník. Batole si můžete přehnout pře koleno a jednou rukou mu podpírat hrudník.
Udeřte ho 5x do středu zad mezi lopatkami.
Pokud se cizí těleso neuvolní, otočte dítě na záda a stlačte mu 5x hrudník.
Poté zkontrolujte dutinu ústní a odstraňte všechna viditelná cizí tělesa.
Stlačení hrudníku doplňte stlačením nadbřišku. Provádějte je jako 5 prudkých stlačení směrem vzhůru proti bránici.
Je-li dítě při vědomí, proveďte manévr v sedě. Poklekněte za dítě nebo ho posaďte na židli. Dítě je při manévru v předklonu.
Dítě v bezvědomí by mělo být položeno na záda.
Dlaň jedné ruky by měla být umístěna ve středu nadbřišku. S podporou druhé ruky stlačte dlaň prudce nahoru a dozadu, jako byste směřovali tlak do středu hrudníku.
Uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady nebo předsunutím dolní čelisti.
Dýchá-li dítě a cizí těleso se podařilo vypudit z dýchacích cest, uložte ho na bok do stabilizované polohy a zavolejte lékařskou pomoc.
Pokud dítě nedýchá, zkuste 5 umělých vdechů a jsou-li dýchací cesty i nadále pro překážku neprůchodné, opakujte cykly ( 5x úder do zad, 5x stlačení hrudníku, 5x stlačení nadbřišku, kontrola dýchání, umělé vdechy ) tak dlouho, až se dýchací cesty uvolní nebo až dítě začne samo dýchat nebo až do příjezdu záchranné služby.

Pokousání zvířetem
Vymyjte ránu důkladně mýdlem a vodou, popř. vydezinfikujte.
Krvácející ránu stiskněte čistým kapesníkem nebo sterilním čtvercem.
Je-li to možné ránu sterilně kryjte obvazem nebo náplastí.
Vyhledejte vždy lékařské ošetření.
Zjistěte, zda je zvíře řádně očkováno proti vzteklině.
I zdánlivě malé rány se špatně hojí a mohou silně hnisat, protože ze zubů zvířat se do nich zanesla infekce.

Šok
Stav ohrožující život, dochází k náhlému poklesu krevního tlaku.

Příznaky:
Tepová frekvence se zrychluje, studený pot, třes, bledost, apatie, pocit žízně


Anafylaktický šok
Alergická reakce na léky, cizorodé bílkoviny ( jedy hmyzu, hadů )

Příznaky:
Bledá, studeně opocená kůže, třes, pocit žízně, mdloby,rychlé mělké dýchání, neklid, apatie, zmatenost, rychlý, slabý nitkovitý tep, bezvědomí, dušení

Protišoková opatření ( 5T ):
teplo- zajištění tepelného komfortu, zamezení tepelným ztrátám, nenechat postiženého ležet na holé zemi
 tekutiny- žádné nepodávat, pouze tlumení pocitu žízně svlažováním rtů
ticho- psychologický vliv – uklidňování
tišení bolesti- znehybnění, zástava krvácení
transport- zajistit co nejrychleji, pokud by transport mohl stav pacienta zhoršit, raději netransportujeme.Transportovat se snažíme v protišokové poloze ( na zádech se záklonem hlavy a zvednutými podloženými dolními končetinami )
Přivolejte záchrannou službu.